Joods Biografisch Woordenboek

Joden in Nederland in de twintigste eeuwmenu


Asser, Tobias Michaël Carel 1838 - 1913 Toevoegen aan bewaarset

Algemeen

NaamTobias Michaël Carel Asser
Andere naamook T.M.C. Asser
GeslachtMan
GeborenAmsterdam, Nederland (NH), 28-04-1838
OverledenDen Haag, Nederland (ZH), 29-07-1913
OudersKarel Daniël Asser (1813-1890), raadsheer Hoge Raad. raadslid, commissaris bank, en Rosette Henry Godefroi (1816-1892) 1837
Partner(s)Johanna Ernestina Asser (1839-1917) 1864
Kinderen3 zoons, 1 dochter
MemoAdvocaat en procureur, (buitengewoon) hoogleraar 1862-1893. Lid Raad van State 1893-1913. Raadsheer Hoge Raad. Vanaf ca. 1890 geen geloofsrichting meer (NS), lid Provinciale Staten (Amsterdam 1892-1893), minister van Staat (1904), commandeur ordes Nederlandse leeuw, orde vd Eikenkroon (1880), en Oranje-Nassau. Nobelprijs voor de vrede (1911).

Bronnen

Steeghs, Peter, in Ambtenaren! 200 Jaar werken aan Nederland in 100 portretten, p. 68-69, 237 (+foto)
Bibliotheca Rosenthaliana, p. C12-16 (afb.)
Roelofsen, C.G., in Biografisch Woordenboek van Nederland, vol. 2 (1985)
Tal, J., Een kwart eeuw Nederlandsch jodendom, p. 312
Encyclopaedia Judaica
Internet http://www.albumacademicum.uva.nl
Jaarboek Amstelodamum: kroniek, vol. 12 (1914), p. 230
Jaarboek Koninklijke Akademie van Wetenschappen (1914), p. 17-36
Wallet, Bart, in Joden in Nederland in de twintigste eeuw: een biografisch woordenboek, p. 9-10 (+foto)
Polak, Victor, in Joods journaal***, no. 35 (2006-03), p. 22-23 (+foto)
Mailwisseling Joods Biografisch Woordenboek (2012-07-31)
Gans, M.H., Memorboek: : platenatlas van het leven der joden in Nederland van de Middeleeuwen tot 1940, p. 602
Nederlandse Centrale Catalogus
Schijf, H., Netwerken van een financieel-economische elite
Nieuw Israelietisch Weekblad**, vol. 61, no. extra nr (1925-08-04), p. 13-14 (+foto?)
Voet, Esther; Whitlau, Sarah, in Nieuw Israelietisch Weekblad**, vol. 151, no. 8-9 (2015-11-20), p. 50 (+foto)
Voet, Esther, in Nieuw Israelietisch Weekblad**, vol. 151, no. 8-9 (2015-11-20), p. 60-61
Felius, H. van (et al.), Noordhollandse statenleden 1840-1919, p. 98-99 (+foto)
Raad van State 450 jaar: repertorium, p. 250
Vrijdagavond, De** (1931-01-02), p. 215 (foto)
Vrijdagavond, De** (1931-11-20), p. 122 (foto)
Weekblad voor Israëlietische huisgezinnen** (Rotterdam ), vol. 62, no. 44 (1931-10-30), p. [7]
Wie is dat? Biografische Naamlijst (1902), p. 24-25
Kop, P.C., in Zestig juristen: bijdragen tot een beeld van de geschiedenis der Nederlandse rechtswetenschap, p. 225-230 (+afb.)

Beroepen

PrijsOrde (niet-joods)PersoonlijkOnderscheiding
MinisterOverheidsinstelling (niet-joods)PolitiekPolitiek landelijk
Lid Raad van StateOverheidsinstelling (niet-joods)OverheidOverheid landelijk
CommandeurOrde (niet-joods)PersoonlijkOnderscheiding
Lid Provinciale StatenOverheidsinstelling (niet-joods)PolitiekPolitiek Provinciaal
Procureur (-advocaat)Overheidsinstelling (niet-joods)OverheidJustitie
Hoogleraar rechtenUniversiteit (niet-joods)Wetenschap aRechtsgeleerdheid
Raadsheer rechtbankOverheidsinstelling (niet-joods)OverheidJustitie
Onderscheidingn.v.t. (niet-joods)PersoonlijkOnderscheiding
Juristn.v.t. (niet-joods)Wetenschap aRechtsgeleerdheid