Joods Biografisch Woordenboek

Joden in Nederland in de twintigste eeuwmenu


Asscher, Benoit Emanuel (Benjamin Emanuel) 1859 - 1941 Toevoegen aan bewaarset

Algemeen

NaamBenoit Emanuel (Benjamin Emanuel) Asscher
GeslachtMan
GeborenAmsterdam, Nederland (NH), 10-09-1859
OverledenDen Haag, Nederland (ZH), 05-08-1941
OudersEmanuel Benjamin Asscher (1825-1912), arts, en Betje de Vedder
Partner(s)Ester Cohen (1862-1934) 1885-1934
MemoKantonrechter-plaatsvervanger Amsterdam (1921). gemeenteraadslid A'dam 1909-1919 Liberale Unie, voorzitter NIHS, PC. Lid Centr. Comm NIK 1889-1932 (voorzitter 1918), bestuur Keren Hajesod Nederland, etc. etc., ridder orde Nederlandse leeuw (1921). Voorzitter A.I.U. sinds 1908. In 1939 zilveren ere-medaille hem. Amsterdam. Vlgs. Pinkas o. door mishandelingen te kamp Amersfoort!

Bronnen

Alliance, De** ( 1906-....), vol. 9, no. 4 (1914-04), p. 24
Beloofde land: maandblad van het Nederlandsch Palestina Opbouwfonds “Keren Hajesod”, Het** (Amsterdam 1922-1936), vol. 10, no. 13 (1932-03-15), p. 7
Bibliotheca Rosenthaliana, p. D6-24 (afb.)
Centraal blad voor Israelieten in Nederland**, vol. 47, no. 17 (1931-06-26), p. 3
Centraal blad voor Israelieten in Nederland**, vol. 50, no. 28 (1934-09-06), p. 13 (+foto)
Centraal blad voor Israelieten in Nederland**, vol. 51, no. 31 (1935-09-26), p. 9 (foto)
Centraal blad voor Israelieten in Nederland**, vol. 51, no. 38 (1935-11-14), p. 17 (foto)
Snouckaert van Schauburg, W. [et al.], De Nederlandsche ridderorden 1900-1936, vol. 1, p. 123
Geillustreerde Joodsche post** (Amsterdam 1920/21), vol. 1, no. 27 (1921-07-07), p. 417-418 (+foto)
Gemeente Archief Amsterdam
Fuks-Mansfeld, Rena, in Joden in Nederland in de twintigste eeuw: een biografisch woordenboek, p. 8-9 (+foto)
Joodsche prins, De** (1913-06-05)
Joodsche weekblad, Het** (1941-08-08)
Joodsche weekblad, Het** (1941-08-15)
Hofland, P, Leden van de Raad, p. 113-114 (+foto)
Maandblad Amstelodamum, vol. 28 (1941), p. 130
Nieuw Israelietisch Weekblad**, vol. 57, no. 5 (1921-06-24), p. 5 (foto)
Nieuw Israelietisch Weekblad**, vol. 57, no. 27 (1921-11-25), p. 1 (+foto)
Nieuw Israelietisch Weekblad**, vol. 59, no. 46 (1924-04-04), p. 2 (foto)
Nieuw Israelietisch Weekblad**, vol. 75, no. 19 (1939-09-18), p. 1 (+foto)
Nieuw Israelietisch Weekblad**, vol. 56, no. 33 (1921-01-07), p. 12
Nieuw Israelietisch Weekblad**, vol. 61, no. extra nr (1925-08-04), p. 13 (foto)
Nieuw Israelietisch Weekblad**, vol. 47, no. 6 (1911-07-14), p. [2]
Nieuw Israelietisch Weekblad**, vol. 61, no. 33 (1926-01-01), p. 13 (foto)
Voet, Esther, in Nieuw Israelietisch Weekblad**, vol. 151, no. 8-9 (2015-11-20), p. 67 (foto)
Michman, J. [et al.], Pinkas: geschiedenis van de joodse gemeenschap in Nederland
Michman, J. [et al.], Pinkas: geschiedenis van de joodse gemeenschap in Nederland, p. Amersfoort
Vrijdagavond, De**, vol. 6 (1929-09-13), p. 379-381 (+foto)
Vrijdagavond, De** (1931-10-23), p. 52 (+afb.)
Weekblad voor Israëlietische huisgezinnen** (Rotterdam ), vol. 62, no. 20 (1931-05-15), p. [7]
Weekblad voor Israëlietische huisgezinnen** (Rotterdam ), vol. 62, no. 43 (1931-10-23), p. [2]
Weekblad voor Israëlietische huisgezinnen** (Rotterdam ), vol. 62, no. 44 (1931-10-30), p. [6]
Weekblad voor Israëlietische huisgezinnen** (Rotterdam ), vol. 62, no. 47 (1931-11-20), p. [2]
Weekblad voor Israëlietische huisgezinnen** (Rotterdam ), vol. 70, no. 36 (1939-09-08), p. [7]
Weekblad voor Israëlietische huisgezinnen** (Rotterdam ), vol. 70, no. 38 (1939-09-22), p. [6]
Weekblad voor Israëlietische huisgezinnen** (Rotterdam ), vol. 49, no. 37 (1918-09-13), p. [1]

Beroepen

GemeenteraadslidOverheidsinstelling (niet-joods)PolitiekPolitiek plaatselijk
Lid Centrale CommissieJoodse gemeente (joods)ReligieReligie Jodendom
RidderOrde Nederlandse leeuw (niet-joods)PersoonlijkOnderscheiding
Voorzitter KerkgenootschapJoodse kerkgenootschap (joods)ReligieReligie bestuurlijk
Voorzitter niet-plaatselijkJoodse broederschap (joods)OrganisatiesOrganisaties bestuurlijk
RechterOverheidsinstelling (niet-joods)OverheidJustitie
Medaille / penningOrde (niet-joods)PersoonlijkOnderscheiding
KantonrechterOverheidsinstelling (niet-joods)OverheidJustitie
Voorzitter Centrale CommissieJoodse gemeente (joods)ReligieReligie bestuurlijk