Joods Biografisch Woordenboek

Joden in Nederland in de twintigste eeuwmenu


Sarlouis, Lodewijk H. 1884 - 1942 Toevoegen aan bewaarset

Algemeen

NaamLodewijk H. Sarlouis
GeslachtMan
GeborenAmsterdam, Nederland (NH), 28-02-1884
OverledenAuschwitz, Polen, 26-10-1942
OudersHartog Sarlouis, diamantklover, en Esther de Vries
Partner(s)Lea Asscher (1887-1942) 1912
Kinderen3 zoons, 1 dochter
MemoRabbijn (als opvolger Wijnkoop ben. in 1912), ook waarnem. opperrab. Sinds 1936 opperrabbijn. Voorz. ver. Toutseous Chajjiem. Lid hoofdbestuur S.A. Rudelsheimstichting. Nam in 1930 ontslag als lid Agoedas Jisroeil. Lid joodse raad, Sarlouisbrug in Amsterdam. Of o. 1943? Of g. 24 feb?

Bronnen

Achawah: maandblad van den Bond van Israelietische Godsdienstonderwijzers in Nederland** ( 1894/95-....), vol. 42, no. 427 (1936-10), p. [1]
Meijer, J. [et al.], Al tehomot = Op de rand van de afgrond
Bibliotheca Rosenthaliana, p. E6-18 (foto)
Bij de honderdsten geboortedag van dr. J.H. Dünner, p. 47
Bijdragen en Mededelingen van het Genootschap voor de Joodse Wetenschap in Nederland, vol. 8
Charité, J. (red.), Biografisch Woordenboek van Nederland, vol. 3
Centraal blad voor Israelieten in Nederland**, vol. 27, no. 45 (1912-01-26), p. [2]
Centraal blad voor Israelieten in Nederland**, vol. 27, no. 46 (1912-02-02), p. [2-3] (adv.)
Centraal blad voor Israelieten in Nederland**, vol. 49, no. 42 (1933-12-15), p. 1 (foto)
Centraal blad voor Israelieten in Nederland**, vol. 49, no. 51 (1934-02-16), p. 1 (+foto)
Centraal blad voor Israelieten in Nederland**, vol. 51, no. 31 (1935-09-26), p. 10 (foto)
Centraal blad voor Israelieten in Nederland**, vol. 51, no. 35 (1935-10-24), p. 6 (foto)
Centraal blad voor Israelieten in Nederland**, vol. 51, no. 38 (1935-11-14), p. 17 (foto)
Centraal blad voor Israelieten in Nederland**, vol. 52, no. 35 (1936-10-29), p. 5 (+foto)
Centraal blad voor Israelieten in Nederland**, vol. 52, no. 40 (1936-12-03), p. 2
Centraal blad voor Israelieten in Nederland**, vol. 52, no. 41 (1936-12-10), p. 3
Centraal blad voor Israelieten in Nederland**, vol. 52, no. 42 (1936-12-17), p. 1 (+foto)
Geillustreerde Joodsche post** (Amsterdam 1920/21), vol. 1, no. 15 (1921-04-14), p. 225 (+foto)
Gemeente Archief Amsterdam
Hakehilla, vol. 12, no. 3 (1966-11), p. 13 (+foto)
Hakehilla, vol. 15, no. 3 (1969-12-05), p. 24 (foto)
Hakehilla, vol. 17, no. 3 (1971-12-12), p. 16 (foto)
Hakehilla, vol. 17, no. 3 (1971-12-12), p. 5 (foto)
Joodsche kroniek, De** (Amsterdam 1912), vol. 1, no. 5 (1912-03-29), p. 5-9 (+afb.)
Joodsch hulpbetoon, vol. 1, no. 1 (1933-05-05), p. 3 (foto)
Hoogewoud-Verschoor, R.M.M., Lion: een schets van het leven van Lion Nordheim 1910-1945 en een keuze uit zijn artikelen, p. 41
Mailwisseling Joods Biografisch Woordenboek (2009-03-13)
Püttmann, F. (ed. et al.), Markante Nederlandse Zionisten
Gans, M.H., Memorboek: : platenatlas van het leven der joden in Nederland van de Middeleeuwen tot 1940, p. 774,777
Mizrachie** (Amsterdam 1916-), vol. 20, no. 3 (1936-12), p. 19
Nieuw Israelietisch Weekblad**, vol. 82, no. 1 (1950-12-15), p. 4 (+foto)
Nieuw Israelietisch Weekblad**, vol. 75, no. 29 (1939-11-17), p. 6 (foto)
Nieuw Israelietisch Weekblad**, vol. 75, no. 34 (1939-12-22), p. 10 (foto)
Nieuw Israelietisch Weekblad**, vol. 75, no. 45 (1940-03-08), p. 6 (foto)
Nieuw Israelietisch Weekblad**, vol. 87, no. 13 (1955-12-09), p. 6 (foto)
Nieuw Israelietisch Weekblad**, vol. 116, no. 1 (1980-09-05), p. VII (foto)
Nieuw Israelietisch Weekblad**, vol. 102, no. 1 (1966-09-15), p. 26
Nieuw Israelietisch Weekblad**, vol. 149, no. 24 (2014-03-07), p. 18 (foto)
Voet, Esther, in Nieuw Israelietisch Weekblad**, vol. 151, no. 8-9 (2015-11-20), p. 63
Officieel orgaan van de Joodsche Invalide** (Amsterdam 1927-), vol. 10, no. 3 (1936-10), p. 3 (+foto)
Zee, N. van der, Om erger te voorkomen: de voorbereiding en uitvoering van de vernietiging van het Nederlandse jodendom tijdens de Tweede Wereldoorlog, p. 113
Presser, J., Ondergang : de vervolging en verdelging van het Nederlandse jodendom 1940-1945, vol. 1, p. 82
Aardweg, H.P. van den (red.), Persoonlijkheden in het Koninkrijk der Nederlanden in woord en beeld: Nederlanders en hun werk
Lindeman, Ruud [samenst.], Straatrumoer en twee minuten stilte: een wandeling tussen Amstel en Artis 1940-1945, p. 63
Asscher, B., Van Mokum naar Jeruzalem 1924-1944, p. 64
Vrijdagavond, De** (1929-01-18) (+foto)
Vrijdagavond, De** (1930-09-26), p. 408 (afb.)
Weekblad voor Israëlietische huisgezinnen** (Rotterdam ), vol. 61, no. 7 (1930-02-14), p. [8]
Weekblad voor Israëlietische huisgezinnen** (Rotterdam ), vol. 68, no. 1 (1937-01-01)

Beroepen

RabbijnJoodse onderwijsinstelling (joods)ReligieReligieus onderwijs
Lid Joodsche RaadOverheidsinstelling (joods)PolitiekWOII/Verzet 1940-1945
OpperrabbijnJoodse onderwijsinstelling (joods)ReligieReligieus onderwijs
Naamgever Straat / Brug etc.n.v.t. (niet-joods)PersoonlijkPersoonlijk benoeming