Joods Biografisch Woordenboek

Joden in Nederland in de twintigste eeuwmenu


Franco Mendes-Calisch, Jacoba Elisabeth 1865 - 1936 Toevoegen aan bewaarset

Algemeen

NaamJacoba Elisabeth Franco Mendes-Calisch
GeslachtVrouw
GeborenAmsterdam, Nederland (NH), 12-10-1865
OverledenAmsterdam, Nederland (NH), 14-04-1936
OudersLion Salomon Calisch (1827-1893) en Sara Praeger (1827-1888) 1850
Partner(s)David Chaim Franco Mendes (1858-1917), effectenmakelaar, 1888; Meijer A. Levie (1858?-1922) 1922
Kinderen1 zoon
MemoMede-oprichtster Bureau voor adviezen (ook joodse) op huish. en maatsch. gebied (1922), ontvangster Belgen in 1914, 7 jaar presidente Huisvrouwenver., stichtster en voorzitster Joodsche Vrouwenraad (tot 1923), oprichtster “De Centrale Keuken”, bestuurslid Mij. tot Nut der Isr., en van afd. A'dam Alliance Israelite Universelle. Oprichtster “Jacoba Fonds.

Bronnen

Centraal blad voor Israelieten in Nederland**, vol. 51, no. 33 (1935-10-10), p. 2 (+foto)
Jaarboek Amstelodamum: kroniek, vol. 34 (1937), p. 262
Mailwisseling Joods Biografisch Woordenboek (2007-12-20)
Nieuw Israelietisch Weekblad**, vol. 59, no. 30 (1923-12-14), p. 2
Vrijdagavond, De** (1926-01-01) (+foto)
Weekblad voor Israëlietische huisgezinnen** (Rotterdam ), vol. 51, no. 45 (1920-11-05), p. [2]