Joods Biografisch Woordenboek

Joden in Nederland in de twintigste eeuwmenu


Gomperts, Albert Barend 1883 - 1963 Toevoegen aan bewaarset

Algemeen

NaamAlbert Barend Gomperts
GeslachtMan
GeborenAmsterdam, Nederland (NH), 08-06-1883
OverledenAmsterdam, Nederland (NH), 10-08-1963
OudersBarend Philipp Gomperts (1834-1894) en Eva Meyer (1847-1915)
Partner(s)Sophie van Embden (1877-1958) 1913
Kinderen2 zoons
MemoWerd advocaat en procureur in Amsterdam na promotie in 1908. Lid joodse raad. Vice-voorz. 1e B’ne B’rithbestuur A’dam (1924). Lid kerkeraad Amsterdam. Lid CC, lid PC. Voorzitter Vrijzinnig Democatische Bond (VDB), afd. A’dam. Lid Plaatselijke Commissie van Toezicht op M.O. 1928-1956. Voorzitter Oppenheim-Fischel fonds. In CRJ-AI/III zit een A.B. G. zonder geb.datum.

Bronnen

Bijdragen en Mededelingen van het Genootschap voor de Joodse Wetenschap in Nederland, vol. 9
Centraal blad voor Israelieten in Nederland**, vol. 49, no. 33 (1933-12-22), p. 3
Hakehilla, vol. 9, no. 1 (1963-09), p. 13
Internet http://www.genealogieonline.nl/stamboom-van-emden-amsterdam-suriname-breda/I1143.php
Mailwisseling Joods Biografisch Woordenboek (2011-11-28)
Mailwisseling Joods Biografisch Woordenboek (2013-11-17)
Nieuw Israelietisch Weekblad**, vol. 60, no. 2 (1924-05-30), p. 2
Presser, J., Ondergang : de vervolging en verdelging van het Nederlandse jodendom 1940-1945, vol. 1, p. 82