Joods Biografisch Woordenboek

Joden in Nederland in de twintigste eeuwmenu


Oppenheim, Elsa Rachel 1885 - 1941 Toevoegen aan bewaarset

Algemeen

NaamElsa Rachel Oppenheim
GeslachtVrouw
GeborenGroningen, Nederland (Gr), 16-10-1885
OverledenLeiden, Nederland (ZH), 08-04-1941
OudersJacques Oppenheim (1849-1924) en Helena Paulina van Nierop (1846-1938) 1879
Partner(s)Philipp Christiaan Molhuysen (1870-1944), bibliothecaris der Koninklijke Bibliotheek, 1920-1923
Kinderen1 zoon
MemoIn 1909 benoemd tot adjunct-commies bij gemeente-secretarie Den Haag (eerste ambtenares in die rang). Tot 1920 conservatrice bibliotheek Vredespaleis. Ging begin 1924 werken bij de Leidse universiteitsbibliotheek, en werd daar in 1940 ontslagen. Pleegde in 1941 zelfmoord.

Bronnen

Internet http://www.inghist.nl/Onderzoek/Projecten/BWN/lemmata/bwn1/molhuysen
Internet http://bc.ub.leidenuniv.nl/bc/tentoonstelling/zwarte_bladzijde/Elsa.html#E
Mailwisseling Joods Biografisch Woordenboek (2011-10-10)
Nieuw Israelietisch Weekblad**, vol. 56, no. 2 (1920-06-04), p. 5
Onafhankelijk Israelietisch orgaan voor Nederland** (Amsterdam 1875-1910), vol. 34, no. 47 (1909-05-13), p. [2]

Beroepen

Ambtenaar niet-gemeenteOverheidsinstelling (niet-joods)OverheidMinisteries overig
BibliothecarisInstelling (niet-joods)Kunst en CultuurBoeken