Joods Biografisch Woordenboek

Joden in Nederland in de twintigste eeuwmenu


Oppenheim, Jacques (Juda) 1849 - 1924 Toevoegen aan bewaarset

Algemeen

NaamJacques (Juda) Oppenheim
GeslachtMan
GeborenGroningen, Nederland (Gr), 03-03-1849
OverledenDen Haag, Nederland (ZH), 06-10-1924
OudersUrie Oppenheim (1818-1893) en Betje Israels de Jongh (1819-1873) 1845
Partner(s)Helena Paulina van Nierop (1847?-1938) 1879
Kinderen1 zoon, 2 dochters
MemoGemeentesecretaris Groningen (1873). Was in 1872 gepromoveerd in de rechten. Staatsraad, lid Raad van State in 1907, voorzitter Mij. Tot Nut van Israelieten, bestuurslid NIG (niet eerder parnas dan 1913?) etc. hoogleraar UvG (1885) en RUL (1893), eredoctoraat RUL in 1919. Schrijver standaardwerk over recht, (president)-curator NIS, actief in vluchtelingenhulp. Warm pleitbezorger van belangen van Oost-Joden. Ridder orde Nederl. Leeuw. Commandeur orde Nederl. leeuw (1920). Welke bron zegt interim opperrabbijn van Groningen? Schut (2001), kent op p. 298, 2 hoogleraren rechten: Juda en Jacob Abraham (J.A. geb. te Londen, 26 aug. 1848)!

Bronnen

Bekende landgenooten, p. 96
Beloofde land: maandblad van het Nederlandsch Palestina Opbouwfonds “Keren Hajesod”, Het** (Amsterdam 1922-1936), vol. 3, no. 1 (1924-10), p. [2]
Bijdragen en Mededelingen van het Genootschap voor de Joodse Wetenschap in Nederland, vol. 2
Charité, J. (red.), Biografisch Woordenboek van Nederland, vol. 1, p. 434-435
Zuiden, D.S. van, De Hooguitsche joden in ‘s-Gravenhage van af hunne komst tot op heden, p. pl. XIX (+foto)
Schut, E. [et al.] #, De joodse inwoners van de stad Groningen en omstreken 1549-1945 en hun begraafplaatsen aldaar: I, 1549-1870, p. 298
Tal, J., Een kwart eeuw Nederlandsch jodendom, p. 312
Encyclopaedia Judaica
Familiegeschiedenis Van Nierop 1813-2000, p. 87-88
Wallet, Bart, in Joden in Nederland in de twintigste eeuw: een biografisch woordenboek, p. 231-232 (+afb.)
Kopstukken van administratief recht
Mailwisseling Joods Biografisch Woordenboek (2011-10-10)
Gans, M.H., Memorboek: : platenatlas van het leven der joden in Nederland van de Middeleeuwen tot 1940, p. 602 ff
Mizrachie** (Amsterdam 1916-), vol. 8, no. 8 (1924-09*), p. 64-65
Nederlandse Centrale Catalogus
Nieuw Israelietisch Weekblad**, vol. 59, no. 42 (1924-03-07), p. 3, 7 (+foto)
Nieuw Israelietisch Weekblad**, vol. 60, no. 6 (1924-06-27), p. 5 (+foto)
Nieuw Israelietisch Weekblad**, vol. 60, no. 6 (1924-06-27), p. 9
Nieuw Israelietisch Weekblad**, vol. 61, no. extra nr (1925-08-04), p. 14 (+foto)
Nieuw Israelietisch Weekblad**, vol. 48, no. 44 (1913-04-04), p. [2]
Nieuw Israelietisch Weekblad**, vol. 54, no. 40 (1919-02-28), p. 4
Onze hoogleeraren: portretten en biografieën, p. 70-71 (+foto)
Oude volk: voorheen en thans, Het** ( 1917-), vol. 2, no. 18 (1919-02-26)
Michman, J. [et al.], Pinkas: geschiedenis van de joodse gemeenschap in Nederland, p. Den Haag, Groningen
Prins der geillustreerde bladen, De, vol. 24 (1924-03-01), p. 97 (+foto)
Prins der geillustreerde bladen, De, vol. 24 (1924-04-12), p. 176 (foto)
Prins der geillustreerde bladen, De, vol. 24 (1924-10-18), p. 192 (+foto)
Raad van State 450 jaar: repertorium, p. 252
Vrijdagavond, De** (1924-05-16), p. 118
Weekblad voor Israëlietische huisgezinnen** (Rotterdam ), vol. 69, no. 12 (1938-03-25), p. 2
Weekblad voor Israëlietische huisgezinnen** (Rotterdam ), vol. 55, no. 10 (1924-03-07), p. [7]
Weekblad voor Israëlietische huisgezinnen** (Rotterdam ), vol. 55, no. 41 (1924-10-10), p. [2]
Weekblad voor Israëlietische huisgezinnen** (Rotterdam ), vol. 50, no. 9 (1919-02-28), p. [1]
Weekblad voor Israëlietische huisgezinnen** (Rotterdam ), vol. 51, no. 47 (1920-11-19), p. [1]
Wie is dat? Biografische Naamlijst (1902), p. 342
Elk, K. van, in Zestig juristen: bijdragen tot een beeld van de geschiedenis der Nederlandse rechtswetenschap, p. 281-286 (+foto)