Joods Biografisch Woordenboek

Joden in Nederland in de twintigste eeuwmenu


Boas, Eduard Abraham Louis 1874 - 1943 Toevoegen aan bewaarset

Algemeen

NaamEduard Abraham Louis Boas
GeslachtMan
GeborenAmsterdam, Nederland (NH), 22-10-1874
OverledenAuschwitz, Polen, 03-09-1943
OudersLouis Henri Boas en Miriam Lioni
MemoAdvocaat en procureur. Secretaris (tot 1936) en vice-voorz. Ned. Isr. Armbestuur, vice-voorz. kerkeraad NIHS, curator NI Seminarium, lid centraal stembureau, lid hoofdbest. Mij. Tot Nut v. Isr. In Nederland Comm. vd Mij. tot Exploitatie v. Onr. Goederen te A'dam. Hoofdbestuurslid AIU. Officier orde Oranje-Nassau (1933).

Bronnen

Centraal blad voor Israelieten in Nederland**, vol. 49, no. 30 (1933-09-20), p. 3?, 5, 18 (+foto)
Centraal blad voor Israelieten in Nederland**, vol. 49, no. 42 (1933-12-08), p. 2 (foto)
Centraal blad voor Israelieten in Nederland**, vol. 50, no. 28 (1934-09-06), p. 8 (+foto)
Centraal blad voor Israelieten in Nederland**, vol. 50, no. 35 (1934-10-25), p. 1
Centraal blad voor Israelieten in Nederland**, vol. 52, no. 9 (1936-04-30), p. 2 (foto)
Snouckaert van Schauburg, W. [et al.], De Nederlandsche ridderorden 1900-1936, p. 353
Joodsch hulpbetoon, vol. 1, no. 11 (1933-10-05), p. 91-92
Nieuw Israelietisch Weekblad**, vol. 75, no. 2 (1939-05-12), p. 9 (foto)
Weekblad voor Israƫlietische huisgezinnen** (Rotterdam ), vol. 70, no. 19 (1939-05-12), p. [2]

Relaties

geen gegevens aanwezig